Staj Raporları Değerlendirme Sonuçları
31.10.2017

Bölümümüze teslim edilen Staj Raporları değerlendirilmiştir. Sonuçları bu bağlantıdan görebilirsiniz. Staj sözlüleri 6 Kasım 2017 Pazartesi 3. kat toplantı salonunda yapılacaktır. Saatler aşağıda yazmaktadır. Teknik resim veya sicil fişi getirecek öğrenciler staj sözlüsü saatine kadar Arş. Gör. İsmail Bayar'a teslim edebilirler. Aksi takdirde stajları reddedilecektir. 

Öğrenci Sözlü Saati
Metin TUTGUNER  11:00 
İsmail AVCI 11:10
Emrecan ERDOĞAN 11:20
Ali Haydar GÖL 11:30
İsmail KURT 11:40
Gökhan YÜKSEL 11:50
Emre Atakan AR 12:00

Güncelleme: 03/11/2017'de PDF liste güncellenmiştir.