HİDROLİK LABORATUARI Hidrolik Lab.

Hidrolik Laboratuarında Makine Laboratuarı I ve II dersleri kapsamında; pompa karakteristik deneyleri, vantilatör karakteristik deneyleri, orifisten akış deneyleri, ventürimetre deneyi, manometrelerin kalibrasyonu, üniversal kayıp katsayılarının tayini, basınç merkezi tayin deneyi, savaklarda debi tayini deneyleri yapılmaktadır.

Laboratuarda ayrıca PVC boru ve fittings uygunluk deneyleri, Makine Projesi ve Makine Mühendisliği uygulamaları ve Yüksek Lisans tez çalışmaları için prototip deney setleri kurularak akışkanlar mekaniği uygulamaları konusunda deneysel çalışmalar yapılmaktadır

MOTOR LABORATUARI Motor Lab.
Makine laboratuarı I ve II dersleri kapsamında, motor ve motor parçaları hakkında genel bilgiler verilmekte ayrıca, dinamometre, fren, moment ve güç ölçümü, yakıt sarfiyatı ölçümü deney setlerinde, deneysel çalışmalar yapılmaktadır. Tank-Orifis metodu kullanılarak volümetrik verim hesab, egzost gazı ve soğutma suyu ile dışarı atılan enerji hesabı, yakıt donanımı, regülatörler, ve regülatör karakteristiklerinin çıkarılması deneyleri yapılmaktadır.
TAKIM TEZGAHLARI LABORATUARI Takım Lab.
Takım Tezgahları Laboratuarımızda 2 adet konvensiyonel torna tezgahı, 1 freze tezgahı, 1 planya tezgahı ve 1 matkap tezgahının yanısıra, eğitim amaçlı EMCO Compact CNC torna tezgahı ve EMCO Compact F1 CNC freze tezgahı vardır. Ayrıca esnek imalat sistem modülüde mevcuttur. Laboratuar çalışmalarında öğrencilere takım tezgahlarının statik duyarlılık deneyleri ve torna tezgahı ile ilgili dinamik duyarlılık deneyleri, CNC tezgahlarının programlanması ve uygulamaları deneyleri yaptırılmaktadır. Ayrıca esnek imalat sistemi ile ilgili deneysel çalışmalar yapılmaktadır.
MALZEME LABORATUARI Malzeme Lab.
Malzeme Laboratuarında, Malzeme Bilimi, Makine Loboratuarı I ve II dersleri kapsamında, Çekme-Basma deneyleri ve uygulamaları, Metalografik inceleme, Makroskobik inceleme yöntem ve uygulamaları, Çentik darbe deneyi, Burulma deneyi, Sürünme deneyi, Yorulma deneyi, Sertlik ölçme deneyleri, Deformasyon sertleşmesi deneyleri, Metallerin kaynaklanabilirliği ve kaynak sonrası oluşan ısı etkili bölgenin incelenmesi, Yeniden kristalleşme deneyleri, Jominy sertleşebilirlik deneyleri, Jominy deneyleri uygulamaları, Döküm deneyleri, kalıp ve maça kumu deneyleri yapılmaktadır.
ISI LABORATUARI  
Isı Laboratuarında, akışkan yatak ve ısı transferi uygulaması, gazların termal kondüksiyonu ve gaz ünitesi ısıl iletkenlik katsayılarının gazlar için ölçümü deneyleri yapılmaktadır. Ayrıca laboratuarda, ısı kondüksiyon ünitesi, soğutma deney ünitesi, kaynama ısı transfer ünitesi, doğal ve zorlanmış konveksiyon deney ünitesi, çapraz akış ısı değiştirgeci ünitesi, güneş pili deney ünitesi, absorbsiyonlu soğutma demonstrasyon ünitesi ve klima deney seti üzerinde de deneyler yapılamaktadır.      
PNÖMATİK LABORATUARI  
Pnömatik laboratuarı'nda vantilatör deneyi, hava tüneli deneyi, vantilatör tasarımları, pnömatik devre tasarımı, kompresör ve basınç deneyleri bulunur.