MÜDEK nedir?

Makine Mühendisliği Bölümümüz, mühendislik programlarını çeşitli ölçütler (altyapı, öğretim kadrosu, meslek eğitimi v.b.) bazında değerlendiren ve bu değerlendirme sonucunda yeterli bulunan programlara çeşitli süreler zarfında akreditasyon veren, ulusal tanınırlığa sahip Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) ajansına değerlendirme için başvuruda bulunmuştur.

Program Eğitim Amaçları (PEA)

Program Çıktıları (PÇ)

MÜDEK Özdeğerlendirme Komisyonları

 

Kalite Yönetim Sistemi:

KALİTE HEDEFLERİMİZ:
Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde Makine Mühendisliği Bölümü Kalite Hedefleri "Misyon" ve "Vizyon" olmak üzere iki başlık altında toplanmıştır.

GÖREVİMİZ (MİSYON):
Akademik faaliyetleri evrensel ölçekte yürüterek, bilim dünyasına katkıda bulunan ve çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış, problem çözme ve analitik düşünme yeteneğine sahip, çevreye, insan haklarına ve yasalara saygılı, etik değerlere bağlı, eleştirel ve sorgulayıcı bakış açısına ve mesleki sorumluluğa sahip ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine inanmış, üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

GELECEĞE BAKIŞIMIZ (VİZYON)
Ulusal ve uluslar arası bilim ve teknoloji dünyası ile bağları olan, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, alanındaki akademik çalışmalar ile tanınan ve sadece ülke içinde değil uluslararası düzeyde de yarışabilecek mezunlar yetiştirerek, saygın ve aranan bir bölüm olmak.

KALİTE POLİTİKAMIZ:
Fakültemizde verilen lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretimle, yürütülen temel ve uygulamalı araştırmalarda; etik değerlere bağlı, teknolojiyi takip eden, kendini sürekli yenileyen, yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı, disiplinler arası çalışabilecek, çevreye duyarlı, devlete ve topluma yararlı mühendisler yetiştirmek.
Makine Mühendisliği Lisans Programımızın akreditasyonu ile uluslararası boyutta tanınırlığını sağlamak.
Bilimsel çalışma ve araştırma proje sayıları ile ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayın ve atıf sayılarını artırmak.
Toplumla ve sanayi ile daha yakın ilişki içinde olmak, üretilen bilgiyi etkin ve hızlı şekilde paydaşlarımıza aktarmak.
Erasmus-Socrates programlarına katılımı artırmak, program sayısını artırmak.
Paydaş memnuniyeti sağlamak, verimliliği ve motivasyonunu artırmak.
Sürekli eğitim ile kalite bilinci ve ekip anlayışını pekiştirmek.
Kalite yönetim sistemine uygun olarak sürekli gözden geçirmelerle iyileştirmeyi ve gelişmeyi sağlamak.
Öğrenci memnuniyetini en yüksek düzeye çıkarmak.

KALİTE EL KİTAPLARIMIZ:
Bölümümüzde kaliteyi etkileyen işleri yöneten, uygulayan ve doğrulayan personelin sorumluluk, yetki ve karşılıklı ilişkileri ve organizasyon şemasını tanımlayan kitaplardır. Bölümde kullanılan Organizasyon El Kitapları şunlardır.

1. Kalite El Kitabı

2. Organizasyon El Kitabı

3. Yüksek Öğretim Mevzuatı

4. Öğretim Yılına ait Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğrenci Rehberi