İlgi Alanları : Termodinamiğin I. ve II. yasa analizleri, Isı transferi, Güneş Enerjisi, Kojenerasyon sistemleri, Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Özgeçmiş
Yayınlar
Web