İlgi Alanları :Matematiksel Modellemeler, Nümerik Analiz, Isı Transferi, Bilgisayar Destekli Tasarım
Özgeçmiş
Yayınlar
Web