TR | EN
Research

List of recent research projects (2020-2021)

Sonlu elemanlar yöntemi ile sıcak ultrasonik yardımlı tornalama işleminin incelenmesi, ESOGU BAP, Coordinator:  Melih Cemal Kuşhan, Researchers:Mehmet Alper Sofuoğlu, Sezan Orak (2018-2020)

 

Hava aracı platformlarında yakıt pili sisteminin performansının incelenmesi, ESTÜ BAP, Coordinator: T. Hikmet Karakoc, Researcher: Özge Yetik, Emre Özbek (2019-2020)

 

Çesitli yönlerde derecelendirilmis izotropik ve anizotropik malzemelerde sürtünmeli temas mekanigi problemleri,ESOGU BAP-B, Coordinator: Onur Arslan (2019-2020)

 

Sıcak ultrasonik yardımlı tornalama ile işlenmiş numuneler için elektromekanik empedans ve artık gerilme değerlerinin incelenmesi, TÜBİTAK-1002, Coordinator: Mehmet Alper Sofuoğlu, Researchers: Sezan Orak,  Melih Cemal Kuşhan (2019-2020)

 

36CrB4 borlu çeliğinin sürtünme ve aşınma özelliklerine kriyojenik işlemin etkilerinin incelenmesi, ESOGÜ BAP – Hızlı Destek, Coordinator: Ümit Er, Researcher: Fatih Bozkurt (2019-2021)

 

Kubbesel ve eğrisel çatılı yapılarda iki ve üç boyutlu zamana bağlı doğal taşınımla ısı geçişş ve akışın sayısal analizi, ESOGU BAP, Coordinator:  Nihal Uğurlubilek, Researcher: Zekeriya Altaç (2019-2021)

 

Lazerle metal toz ergitme prosesi ile üretilmiş kafes yapılarının aşınma /sürtünme davranışlarının karakterizasyonu, TÜBİTAK ARDEB 1002, Coordinator:Evren Yasa, Researcher: Gökçe Mehmet Ay (2020-2020)

 

Yeni geliştirilen seramik takviyeli polimer kompozitlerin mikro işlenebilirliğinin araştırılması, ESOGU BAP, Coordinator: Mehmet Alper Sofuoğlu, Researcher:  Selim Gürgen (2020-2021)

 

Piezoelektrik sensör eklenmiş yapıların elektromekanik empedans yöntemi ile incelenmesi, ESOGÜ BAP- A2, Coordinator: Mesut Tekkalmaz, Researcher: Gökhan Haydarlar (2020-On going)

 

Elektron işını ile ergitme (ebm) prosesi için verimli ve maliyet etkin süreç döngüsünün geliştirilmesi, TÜBİTAK ARDEB 1003, Coordinator: Evren Yasa, Researcher: Emrecan Söylemez (2020-On going)

 

Hibrit üretimde eklemeli ve talaşlı imalat süreçleri arasındaki etkileşimin analizi ve iyileştirilmesi için yöntem geliştirilmesi (Hyman), TÜBİTAK  ARDEB 1001, Coordinator: Evren Yasa, Researchers: Koray Kılıçay, Özgür Poyraz,  L. Taner Tunç (2021-On going)

 

Maksillofasiyal, el ve kbb cerrahisi için kalsiyum fosfat/polimer kompozit kaplamalı gözenekli titanyum mini plakların üretimi ve karakterizasyonu için lazerle metal toz ergitme teknolojik platformunun geliştirilmesi, TÜBİTAK ARDEB 1003, Coordinator: Evren Yasa, Researcher: Özgür Poyraz (2021-On going)

 

List of recent international publications (2020-2021)

T. Tosun, M. M. Öztürk, B. Doğan, L. B. Erbay (2021). The effect of refrigerant circuitry on the performance of a freezer with tube-on-sheet evaporator, Science and Technology for the Build Environment, 27 (5), 557-566.

 

Ö. Yetik, T. H. Karakoç (2021). Thermal management system with nanofluids for hybrid electric aircraft battery, International Journal of Energy Research, 45, 8919–8931.

 

Ö. Yetik, N. Yılmaz, T. H. Karakoç (2021). Computational modeling of a lithium-ion battery thermal management system with Al2O3-based nanofluids, International Journal of Energy Research, 45, 13851–13864.

 

Ö. Yetik, T. H. Karakoç (2021). Estimation of thermal effect of different busbars materials on prismatic Li-ion batteries based on artificial neural networks, Journal of Energy Storage, 38, 102543.

 

O. Biyiklioğlu, M. Ertunç Tat (2021). Tribological assessment of NiCr, Al2O3/TiO2, and Cr3C2/NiCr coatings applied on a cylinder liner of a heavy-duty diesel engine, International Journal of Engine Research, 22(7) 2267-2280.

 

M. A. Sofuoğlu  (2021). A new hybrid decision-making strategy of cutting fluid selection for manufacturing environment, Sadhana-Academy Proceedıngs In Engıneerıng Scıences, 46 (94) 1-9.

 

M. A. Sofuoğlu, F. H. Çakır, S. Çelikten (2021). Influence of steel fiber addition on the vibrational characteristic of high strength cementitious composites, Arabian Journal For Science And Engineering, 46, 4677-4685.

 

M. A. Sofuoğlu (2021). A new biomaterial selection approach using Reference Ideal Method, Sadhana-Academy Proceedıngs In Engıneerıng Scıences, 46 (36) 1-8.

 

S. Gürgen, M. A. Sofuoğlu (2021). Smart polymer integrated cork composites for enhanced vibration damping properties, Composite Structures, 258, (113200) 1-8.

 

E. Yasa, Ö. Poyraz (2021). Lazerle metal toz ergitme prosesinde kalıntı gerilmelerin mikro girinti tekniği ile incelenmesi, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 36(2) 1029-1040.

 

L. Urtekın, R. Arslan, F. Bozkurt, U. Er, (2021). ınvestigation of tribological and mechanical properties of biodegradable AZ91 alloy produced by cold chamber high pressure casting method, Archives of Metallurgy and Materials, 66 (1), 205-216.

 

Ö. Yetik, N. Mahir (2020). Flow structure around two tandem square cylinders close to a free surface, Ocean Engineering, 214, 107740.

 

Ö. Yetik, (2020). Thermal and electrical effects of basbars on li-ion batteries, International Journal of Energy Research, 44, 8480-8491.

 

Ö. Yetik, T. H. Karakoç (2020). A numerical study on the thermal performance of prismatic li-ion batteries for hibrid electric aircraft, Energy, 195, 117009.

 

Ö. Yetik, N. Mahir (2020). Flow and forced heat transfer from tandem square cylinders near a wall, Journal of Thermal Science and Technology, 40, 99-112.
 

Ö. Yetik, B. Tarhan, T. H. Karakoç (2020). An investigation of electrical energy capacity of cylindrical lithium ion and lithium iron phosphate battery cells for hybrid aircrafts, SAE International Journal of Aerospace, 13(2), 115-128.

 

Ö. Yetik, T. H. Karakoç (2020). Three-Dimensional thermal study on lithium-ıon batteries in a hybrid aircraft: Numerical and experimental investigations, SAE International Journal of Aerospace, 13(2), 213-223.

 

M. M. Öztürk, B. Doğan, L. B. Erbay (2020). Performance assessment of an air source heat pump water heater from exergy aspect, Sustainable Energy Technologies and Assessments, 42, 100809.

 

B. Doğan (2020). Assessment of design constraints for the duplex stirling refrigerator with imperfect regeneration, Journal of Cleaner Production, 265,121823.

 

S. Gürgen, M. A. Sofuoğlu (2020). Integration of shear thickening fluid into cutting tools for improved turning operations, Journal Of Manufacturing Processes, 56, 1146-1154.

 

M. A. Sofuoğlu (2020). Fuzzy applications of Best-Worst method in manufacturing environment, Soft Computing, 24, 647-659.

 

S. Gürgen, M. A. Sofuoğlu, M. C. Kuşhan (2020). Rheological modeling of multi-phase shear thickening fluid using an intelligent methodology, Journal Of The Brazılıan Socıety of Mechanical Scıences And Engineering, 42(605) 1-7.

 

F. Gök, S. Orak, M. A. Sofuoğlu (2020). The effect of cutting tool material on chatter vibrations and statistical optimization in turning operations, Soft Computing, 24,17319-17331.

 

S. Gürgen, M. A. Sofuoğlu (2020). Vibration attenuation of sandwich structures filled with shear thickening fluids, Composıtes Part B-Engineering, 186,1-9.

 

O. Arslan (2020). Hertz-type frictional contact problem of a bidirectionally graded half-plane indented by a sliding rounded punch, Mechanics of Materials, 149, 103539.

 

O. Arslan (2020). Frictional contact problem of an anisotropic laterally graded layer loaded by a sliding rigid stamp, Proceedings of the iMeche / Part C, 234(10), 2024–2041.

 

O. Arslan (2020). Plane contact problem between a rigid punch and a bidirectional functionally graded medium, European Journal of Mechanics / A Solids, 80,103925.

 

F. Bozkurt, U. Er, (2020). Investigation of tribological properties of rail and wheel steels, Metal Science and Heat Treatment, 62(5-6) 405-414.

 

H. S. Ergür (2020). Wear analysis of scraper fragment on syrup pumps used in sugar ındustry,  Sugar Tech An International Journal of Sugar Crops and Related Industries, 22(5) 923-932.