TR | EN
Malzeme Laboratuvarı

 

Malzeme Laboratuarında, Malzeme Bilimi, Makine Loboratuarı I ve II dersleri kapsamında, Çekme-Basma deneyleri ve uygulamaları, Metalografik inceleme, Makroskobik inceleme yöntem ve uygulamaları, Çentik darbe deneyi, Burulma deneyi, Sürünme deneyi, Yorulma deneyi, Sertlik ölçme deneyleri, Deformasyon sertleşmesi deneyleri, Metallerin kaynaklanabilirliği ve kaynak sonrası oluşan ısı etkili bölgenin incelenmesi, Yeniden kristalleşme deneyleri, Jominy sertleşebilirlik deneyleri, Jominy deneyleri uygulamaları, Döküm deneyleri, kalıp ve maça kumu deneyleri yapılmaktadır.

 
Lab. Sorumlusu:    Akif Turgut
Dahili Tel:              3493