TR | EN
Seçmeli Derslere Yerleştirme Süreci

TEKNİK, TASARIM VE TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERSLER
2021-2022 AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ


Öğrencilerin Teknik, Tasarım ve Teknik Olamayan Seçmeli ders gruplarındaki derslere kaydolma tercihleri kayıt haftasından önce web sitesinden duyurulacağı biçimde alınarak, genel not ortalamalarına bağlı olarak yerleştirilmeleri sağlanacaktır. Yerleştirmeler Bölüm web sayfasından ilan edilecektir.