TR | EN
Isı Laboratuvarı

 

Isı Laboratuarında, akışkan yatak ve ısı transferi uygulaması, gazların termal kondüksiyonu ve gaz ünitesi ısıl iletkenlik katsayılarının gazlar için ölçümü deneyleri yapılmaktadır. Ayrıca laboratuarda, ısı kondüksiyon ünitesi, soğutma deney ünitesi, kaynama ısı transfer ünitesi, doğal ve zorlanmış konveksiyon deney ünitesi, çapraz akış ısı değiştirgeci ünitesi, güneş pili deney ünitesi, absorbsiyonlu soğutma demonstrasyon ünitesi ve klima deney seti üzerinde de deneyler yapılamaktadır.   

 
Lab. Sorumlusu:    Mehmet Emin Yılmaz
Eposta:                  meyilmaz@ogu.edu.tr
Dahili Tel:               3136