TR | EN
Mazeret/Telafi Sınavları

MAZERET KABUL ŞARTLARI

A.MAZERETLER

Aşağıda belirtilen nedenlerle sınava girememiş öğrencilere mazeret sınavına girme hakkı verilir.

i. Hastalık Hali

 • Öğrencinin sağlık ile ilgili sorunlarını, rapor ile belgelendirmeleri gerekmektedir. Tüm hastaneler ile aile hekimlikleri, sağlık ocakları ve diş hastanesi raporları geçerli olup, özel hekim raporları kabul edilmez.
 • Alınacak sağlık raporunun mazeretin bitiminden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde Dekanlık Binası (M1 Blok) 4. Katta bulunan Evrak Kayıt Bürosu’na iletilmesi gerekir

ii. Öğrencinin Yakınının Vefatı

 • Öğrencinin yakınlarından birinin sınava girmesini engelleyecek bir tarihte vefatı durumunda, mazeret hakkını kullanabilir.
 • Vefat belgesinin mazeret dilekçesi ile birlikte, vefat izni bitiminden itibaren en geç 3(üç) iş günü içinde Dekanlık Binası (M1 Blok) 4. Katta bulunan Evrak Kayıt Bürosu’na iletilmesi gerekir.
 • Mazeretinin kabulü için vefat edenin birinci dereceden yakını olması; anne tarafından yakını ise nüfus müdürlüğünden alınan evrak ile ispatlanması gerekir.
 • Vefat izni, vefat günü dahil olmak üzere, en fazla 3 (üç) iş gündür.

iii. Diğer Mazeretler

 • Sınav saatine yakın trafik kazası yaşama trafik şubesinden alınacak kazaya karıştığını gösteren belgenin mazeret dilekçesi ile Dekanlık Binası (M1 Blok) 4. Katta bulunan Evrak Kayıt Bürosu’na iletilmesi gerekir.
 • Üniversite tarafından görevlendirildiği için sınavlara giremeyen öğrenci, görevlendirildiğini belirten belgeyi hangi sınavlara girmediğini belirten mazeret dilekçesi ile birlikte Dekanlık Binası (M1 Blok) 4. Katta bulunan Evrak Kayıt Bürosu’na iletilmesi gerekir.
 • Mahkemede tanıklık vs. ile yukarıda sayılan mazeretler dışındaki herhangi bir mazeret nedeni ile sınava giremeyen öğrenciler mazeretlerini belgelendirmelidirler.

B. MAZERETİN KABULÜ

 1. Belirtilen mazeretlerden biri nedeni ile sınava giremeyen öğrenci, mazeret sınavına girmek istediği ders veya dersleri belirten Fakültemiz web sayfasındaki ilgili formu doldurarak, gerekli belgeyi (rapor, vefat belgesi vb) de ekleyerek, olay (mazeret bitimi)  tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde Dekanlık Makamına (Evrak kayıt Bürosu) iletir.
 2. Mazeretin kabul yetkisi Fakülte Yönetim Kurulu’na aittir. Mazereti kabul edilmeyen öğrenci o dersin sınavına girmemiş olarak kalır.
 3. Öğrenci, raporu kapsayan gün(ler) içerisinde yapılan tüm sınavlara girmemiş sayılır. Girilmiş sınav(lar)  iptal edilir.
 4. Öğrencinin Arasınav ve Yılsonu sınavlarından aynı dersten ayrı ayrı mazeret sınavı hakkı vardır.
 5. Ara sınav mazeret sınavları dönemin son haftası (Yarıyıl sonu sınavları haftasından önceki hafta), Yarıyıl Sonu mazeret sınavları ise, yarıyıl sonu sınav haftasını izleyen hafta Çarşamba günü yapılır. Sınav programı Bölüm Başkanlıklarınca hazırlanır, Bölüm panolarında ve/veya web sayfasında ilan edilir.
 6. Yaz Okulu Yılsonu sınavın mazeret (ve varsa telafi) sınavları, yarıyıl sonu sınav haftasını izleyen hafta Çarşamba günü yapılır. Sınav programı Bölüm Başkanlıklarınca hazırlanır, Bölüm panolarında ve/veya web sayfasında ilan edilir.