TR | EN
Kalite Komisyonu

Komisyon Sorumlulukları

Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, Bölümün eğitim öğretim araştırma ve idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili olarak; iç ve dış danışma kurullarının görüşlerini de alarak inceleme, anket ve benzeri yöntemlere dayanan ölçme ve  değerlendirme faaliyetlerinde bulunmak, yapılan çalışmaları Bölüm Kuruluna  raporlamak.

 

Vizyon

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, yüksek kaliteli eğitim ve araştırmada dünya çapında tanınmayı, uyumlu profesyoneller, meraklı, girişimci ve mühendislik uygulamaları, araştırma ve kamu hizmetlerinde başarılı olan nitelikli mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Misyon

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünün, öğrencilere sağlam bir makine mühendisliği eğitimi vermek, makine mühendisliği ilkelerinin anlaşılmasını ve uygulanmasını geliştirmek, öğretim ve araştırma faaliyetleriyle hem bölgesel hem de ulusal ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmaktır. 

 

Komisyon Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Doğan (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Sezcan Yılmaz (Başkan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Ümit Er (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Sert (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Onur Arslan (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi M. Alper Sofuoğlu (Üye)

Arş. Gör. Dr. Özge Yetik (Üye)

Arş. Gör. Dr. Serdar Arar (Üye)

Arş. Gör. Hakan Sertel (Üye)

Arş. Gör.  Salih Can Dayı (Üye)

Arş. Gör. Tuğçe şahin (Üye)

 

Dış Danışma Kurulu

1) Erdem Çelik (Arçelik A.Ş. Eskişehir Buzdolabı İşletmesi - Fabrika Müdürü)

2) S. Murat Demirel (Mezun, Eti Makine Ar-Ge Merkezi)

3) Turgut Çiçek (Mezun, TEI- Kalite ve İmalat Mühendisliği Direktörü)

4) Mehmet Tolga YILMAZ (Tanatar Kalıp ve Pres İşleri Genel Müdürü)

5) Onur Bilge (Mezun, Blg Robotik Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. – Kurucu ortağı ve Şirket Müdürü, Biltay Teknoloji Telekomilikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.)

 

Komisyon Toplantı Tutanakları (Özet)

1)Mayıs 2021: Kalite Komisyonu ve ilgili 5 farklı komisyon oluşturuldu.  Öğretim kalitesinin iyileştirilmesi çalışmaları yapılarak, Güz 2021 itibarıyla iyileştirici uygulamalara-değişikliklere geçilmesine karar verildi. (ToplantıTutanağı)
 

 

 

Kalite İletşim:  kalite.mk.ogu@gmail.com