TR | EN
Bitirme(Tasarım) Projesi Yönergesi

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE TASARIM I VE II DERSLERİ
2021-2022 AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ

 

Bitirme (Tasarım projesi) çalışması, öğretim planlarının 7. yarıyılında Makine Mühendisliğinde Tasarım I ve 8. yarıyılında Makine Mühendisliğinde Tasarım II (sekizinci yarıyıl) dersleri kapsamında yürütülür. Dersi I-VI. yarıyıl derslerini veya mezuniyet şablonundaki derslerin %75’ini başarıyla tamamlamış öğrenciler alabilir. Proje konusunun bölümde okutulmakta olan derslerin içerik ve kapsamına uygun olarak belirlenmesi esastır.

Öğrencilerin bitirme projelerini almak istedikleri öğretim üyesi/görevlisi tercihleri kayıt haftasından önce web sitesinden duyurulacağı biçimde alınarak, genel not ortalamalarına bağlı olarak yerleştirilmeleri sağlanacaktır. Yerleştirmeler Bölüm web sayfasından ilan edilecektir.

Lisans Bitirme projelerinin yani Makine Mühendisliğinde Tasarım I ve II derslerinin yürütülmesinde, MMF Fakülte Kurulu tarafından belirlenen “Mühendislik Araştırmaları Dersleri ile İlgili İlkeler” geçerlidir. Proje çalışmaları asgari 2 Öğretim Üyesi-Görevlisinden oluşturulacak kurula sunulur. Çalışmalara ait 1-cilt rapor ve poster Bölüm Sekreterliğine teslim edilmelidir.