TR | EN
Staj

2020-2021 Yaz Dönemi stajı hakkında:

2020-2021 Staj dönemi hakkındaki duyuru

ÖNEMLİ NOT: Yaz okulu tarihleri güncellendiği için stajların en fazla  1 haftası çakışabilecek şekilde ayarlanabilir.

Online otomotiv stajı:

 • Staj 1-14 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Süresi 14 gündür.
 • Öğrencilerin staja kabul edildiklerine dair herhangi bir belge almalarına gerek yoktur. Proje staj başvuru forumuna kayıt olmaları yeterlidir. 
 • Bu çalışmanın staj yerine sayılabilmesi için öğrencilerin staj defterini hazırlamaları ve Temmuz sonuna kadar bölüme teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Staj defterinde  staj süresince alınan eğitimlerin özeti (yapılan çalışmalar, eğitimin içeriği, öğrenilen konular, size sağladığı katkılar, eğitime dair kendi kişisel görüşleriniz ve eleştirileriniz) bulunmalıdır. Stajla ilgili belirtilen soruları cevaplamanız istenmemektedir.  Alınan her eğitim ayrı ayrı belirtilmelidir. 
 • Stajınızın başarılı sayılabilmesi için orada yapılacak sınavı geçmeniz gerekir. Öğrencilerin staj sonunda kendilerine verilecek katılım belgesini tarayarak defterle göndermeleri gerekir.
 • Bu staj türü bölümümüzde işletme stajı yerine sayılacaktır.

 STAJ/ DEĞİŞİM PROGRAMLARI KOMİSYONU

 • Staj /Değişim Programları Komisyon Başkanı: Dr. Öğr. Üy. M. Alper Sofuoğlu (Staj)
 • Staj/Değişim Programları Komisyon Başkan Yardımcısı: Arş. Gör. Dr.Gökçe Mehmet Ay (Değişim programları)
 • Üye: Arş. Gör. Dr. Özge Yetik (Staj)
 • Üye: Arş. Gör. Dr. Serdar Arar (Staj)
 • Üye: Arş. Gör. Tuğçe Şahin (Değişim programları)
 • Üye: Arş. Gör. Gökhan Haydarlar (Staj)

Stajla ilgili tüm sorularınızı staj.mk.ogu @gmail.com adresine gönderiniz.

Değişim programları ile ilgili tüm sorularınızı degisim.mk.ogu @gmail.com adresine gönderiniz.

 

Stajla ilgili belgeler

Staj başvuru formu

Staj taahhütnamesi (Staj yerinde rapor almanız halinde de bölüm başkanlığına bilgi vermeniz gerekmektedir.)

Staj-ücreti-talep-etmeme-bilgi-formu

Çevrimiçi staj başvuru formu

Staj zorunluluk belgesi

Staj Defteri

Staj değerlendirme formu

 

Staj akış şeması


 

STAJLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Staj başvurularında Staj Başvuru Formu ve Staj Yeri İş Güvenliği Taahhütnamesinin imzalanıp teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Staj başvuru evraklarının teslim edildikten ve staj onayı çıktıktan sonra, ek günler için sigorta yapmakta yaşanan zorluklardan dolayı staj bitiş tarihi hiçbir gerekçeyle değiştirilmeyecek ve uzatılmayacaktır. Başvuru yapacak öğrencilerimizin resmi tatil günlerini dikkatlice hesaplamaları gerekmekte olup staj süresinin belirlenmesinde yapılan tarih hatalarından öğrencinin kendisi sorumludur.
 • Staj esnasında günlük rapor alan öğrencinin aynı gün rapor aldığını bölüme bildirmesi zorunludur. Bölüme bildirilmeyen raporlardan oluşacak cezai işlemlerden ve sonuçlarından öğrencinin kendisi sorumlu tutulacaktır.
 • Zorunlu stajlarını yapacak olan Bölümümüz öğrencilerinin staj başvuru evraklarını hazırlarken " 1 adet Sağlık Provizyonu Müstehaklığını gösteren belgenin de (Belgeye e-devlet Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi'nden e-devlet şifresi ile giriş yapılarak erişilebilir.) çıktısını alarak başvuru evrakları ile birlikte bölüm staj komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. Staj süreci ile ilgili açıklamaya fakültemiz web sayfasındaki http://mmf.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/45/staj linkinden ulaşabilirler.

 

 Staj Yönergesi
 CO-OP EĞİTİM STAJ PROTOKOLÜ 
 STAJ TAKVİMİ
 STAJ BİLGİLENDİRME SUNUMU
 SIKÇA SORULAN SORULAR
 3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU USÜL ve ESASLARI
 ZORUNLU STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLER İÇİN DEVLET KATKISI FORMU
 ÜCRETLİ - ZORUNLU STAJ BİLGİ FORMU

 

STAJ BAŞVURUSUNDA İSTENENLER

1-   İkişer adet zorunlu staj formu ve Staj yeri iş güvenliği taahhütnamesi. Bilgisayar ortamında doldurulup çıktı alınacaktır (Staj Başvuru FormuStaj Yeri İş Güvenliği Taahhütnamesi)

2-   1 Adet Kimlik fotokopisi (Nüfus Cüzdanı)

3-   Staj yapacağı firmanın kabul yazısı

4-   Staj başvuru evraklarını teslim etmeden önce staj başvuru formuna mutlaka kayıt yaptırınız. (Çevrimiçi Staj Başvuru Formu)

5-   Sağlık provizyon belgesi (e-devlet)

Not 1: Öğrenciler evraklarını mail yoluyla teslim edecektir.

Not 2: Stajın başlama tarihinden en az 10 iş günü önce evrakların eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

Not 3: Evraklar Araş. Gör. Dr. Serdar Arar'a teslim edilecektir.

Not 4: Staj defterleri el yazısıyla doldurulacaktır. Bilgisayar üzerinden yazılmayacaktır

Not 5: Mezun durumundaki öğrencilerin staj defterleri, hafta içerisinde Cuma günü UZEM sistemi üzerinden kontrol edilerek değerlendirmeye alınmaktadır. Değerlendirme aşaması normal şartlarda 1 hafta, yoğunluğa bağlı olarak en fazla 15 gün sürmektedir. Değerlendirme, aşağıda isim ve e-posta adresleri verilen araştırma görevlileri tarafından yapılmaktadır.

Arş. gör. Hakan SERTEL - hsertel@ogu.edu.tr
Arş. gör. Bünyamin ÖZTÜRK - bunyamin.ozturk@ogu.edu.tr
Arş. gör. Tuğçe ŞAHİN - tugce.sahin@ogu.edu.tr